premiya_pravitelstva_za_dostizheniya_v_oblasti_kachestva_—_2005-min