viii_nacionalnaya_vystavka_rb_v_latviyskoy_respublike-min